• Phone+359887441596
  • Addressгр. Пловдив бул.В.Левски 107
  • Open Hours08.00 - 23.00
  • Phone+359887441596
  • Addressгр. Пловдив бул.В.Левски 107
  • Open Hours08.00 - 23.00

Дейност през годините

дейност през годините
Share

„Дейност през годините“ Подробно описание

През 2004 г. Организацията е създадена с цел, да защитава правата на дискодещите и лица упражняващи музикално – артистична дейност.

През 2005 г., АПДЛУМАД става член на Съюза на българските музикални и танцови дейци (СБМТД), който е единствената браншова организация в бранша„Музика и танц”, като паралелно с това е и основен член на Конфедерацията на независимите синдиката в България. (КНСБ)

През 2005 г., АПДЛУМАД става пълноправен член на Националната асоциация за защита изпълнителските права (НАЗИП).

рез 2008 г., АПДЛУМАД е инициатора чрез СБМТД за включване на професията „дисководещ“ в Националния класификатор на професиите.

2009 г., АПДЛУМАД започва процедура чрез Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерски съвет, по вписване на професията в списъка за професионално обучение и образование за създаване на възможността за придобиване на професионална квалификация по професията, с цел нейното регулиране от административните органи.

През 2009 г., АПДЛУМАД, със съдействието на Националната асоциация за защита на изпълнителските права (НАЗИП) и МК успява да се противопостави и прекрати намерението на организации за колективно управление на права и продуцентски компании, които възнамеряваха да нарушат тогавашният закон „Закона за авторското право”, искайки да събират нерегламентирано такси от работещите в бранша.

През 2013 г. С помощта на КНСБ успява с постановление на МС да се приеме държавното образователно изискване по професия „Дисководещ“

„Международна Дейност“

Официални срещи, сред които:

със Завеждащ – катедра „Култура” към немския синдикат VER. DI и Вицепрезидент на Международния синдикат на медиите – г-н Хайнрих Блейчер Нагелсман в гр. Берлин (Германия).

Официална среща с г-н Питър Йоргенсен – директор на Дирекция „Социална и пазарна икономика в страните членки” в Европейската комисия, с цел оказване на подкрепа за осигуряване на възможност, обучението да бъде включено в списъка с професии, финансирани от Европейският социален фонд.

В края на 2013 г.. АПДЛУМАД придобива първият лиценз за „Център за професионално обучение” по професията „дисководещ”, с код 213150, специалност „Водещ на музикално артистични събития”, с код 2131501.

От началото на 2014 г., АПДЛУМАД, съвместно с Министерство на образованието на Република България, започва разработването на методика за държавни изпитни сесии по професията.

През 2014 г. Организира Национална конференция с тема“Защита на социалните и трудови права на работещите дисководещите в България – предизвикателства и перспективи“

През 2014 г. Организира и осъществява подписването на “ Меморандум за разбирателство“ със съществуващите тогава организации: SPS music agency и Национална DJ ЛИГА.

През 2015 г. и 2016 г. започва опити за подписване на Браншови колективен трудов договор с БХРА. Като стига до сезиране на Главна инспекция по труда заради отказа на БХРА за подписване на споразумение.

През 2015 г. и 2016 г. провежда двукратно процедури по валидиране по професия „Дисководещ“.

През 2017 г. Провежда квалификационен курс по професия “ Дисководещ“.

През 2018 г. Провежда конференция на тема „Предизвикателствата пред пазара на труда при дисковдещите в България“.

През 2019 г. Провежда срещи с организацията за колективно управление на права “ Музикаутор“ във връзка промените в ЗАПСП. За утвърждаване на тарифа за използване на продукти носители на авторски права от диджеите при тяхната работа.

През 2020 г. Провежда срещи с Министерството на Културата за предоставяне на помощи на работещите като дисководещи пострадали от пандемията от COVID – 19.

През 2020 г. Организира и провежда благотворително мероприятие за набиране на средства за УМБАЛ “ Свети Георги“ гр. Пловдив. За закупуване на необходимото оборудване за борба с COVID – 19.

Разбира се вие винаги можете да посетите страницата“ Дейност през годините“ за да се информирате за нашите действия.