• Phone+359887441596
 • Addressгр. Пловдив бул.В.Левски 107
 • Open Hours08.00 - 23.00
 • Phone+359887441596
 • Addressгр. Пловдив бул.В.Левски 107
 • Open Hours08.00 - 23.00

Компютърен график

acprodj-dj-scool
Share

В центъра за професионално обучение към Асоциация на професионалните дисководещи и лица упражняващи музикално артистична дейност се преподава по тази утвърдена учебна програма за професия компютърен график„.

Учебна програма за професия „компютърен график“

 1. А1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 2. Здравословни и безопасни условия на труд
 3. Предприемачество
 4. Икономика
 5. А2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 6. Чужд език по професията
 7. История на изкуството
 8. Компютърна графика
 9. Рисуване
 10. Предпечатна подготовка
 11. Фотография и видеотехник
 12. А3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 13. Компютърна анимация
 14. Графичен дизайн
 15. WEB дизайн
 16. Мултимедийни технологии
 17. Рисуване
 18. Комбинаторика и цветознание
 19. Анимационна режисура
 20. Кино
 21. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
 22. Учебна практика
 23. Компютърна анимация
 24. Операторство
 25. WEB дизайн
 26. Производствена практика
 27. РАЗШИРЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 28. Перспектива
 29. Бизнес комуникации