• Phone+359887441596
  • Addressгр. Пловдив бул.В.Левски 107
  • Open Hours08.00 - 23.00
  • Phone+359887441596
  • Addressгр. Пловдив бул.В.Левски 107
  • Open Hours08.00 - 23.00

Членство

Членство
Share

Членство

Какво е Асоциация на професионалните дисководещи и лица упражняващи музикално - артистична дейност. Нашата организация е национално представена организация на работниците и служителите спред КОДЕКСА НА ТРУДА през КНСБ. Като такава в нея могат да членуват всички които отговарят на изискванията на закона и попадат в категорията РАБОТНИК.

За тези които може би не са запознати със статута на дисководещият според законите в България нека да уточним:

Дисководещ е ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ което е регистрирано по надлежния ред в Агенцията по вписванията и упражнява свободна професия.

Изискванията за вписване според закона са:

  1. Копие на диплома за завършена професионална квалификация
  2. Копие на лична карта
  3. Заплатена държавна такса

След като уточнихме какво е дисководещ следва да уточним и на какви условия трябва да отговаря всеки който желае да се присъедини към нашата организация. И как може да се стане наш член.

В нашата организация могат да членуват всички физически лица наети на трудов или граждански договор ( без значение от фирмата в която е наето), физически лица безработни към момента на своята заявка и физически лица упражняващи свободна професия ( без значение каква е тя ).

Сега трябва да кажем и кой не може да е наш член.

Наш член не може да стане лице което е едноличен търговец или собственик на капитал във търговско дружество (регистрирано по търговския закон). Това е така защото по смисъла на закона КОДЕКС НА ТРУДА тези лица се водят работодатели, а не работници и те могат да членуват в различни по вид организации уточнени в съответните закони КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и КОДЕКС НА ТРУДА.

Как се придобива членство ( ПРОЦЕДУРА )

Когато дадено лице пожелае да стане наш член, то трябва да заяви своето желание за това като попълни молба за членство по образец. След това трябва да заплати годишен членски внос, който е съобразен с Устава на нашата браншова организация " Съюз на Българските Музикални и Танцови Дейци". Като национално представена организация, което се доказва по начин определен със закон и спазваща установеният ред. При нас членският внос е регулиран на 1% от минималната работна заплата за страната. И се променя според промяната на минималната работна заплата одобрена от държавата.

Начин за постъпване:

  1. Попълнена молба за членство до УС
  2. Копие за заплатен годишен членски внос.
привилегии за членове